Det finns ett behov av fler bostäder i Trelleborg. Vi vill se att Trelleborgshem tillsammans med andra aktörer får möjligheter att bygga flera nya bostäder. Trelleborg behöver en blandning av hyres- och bostadsrätter.

Trelleborg är i stort behov av bostäder till unga och äldre. Därför vi vill ge Trelleborgshem ett uppdrag att årligen bygga minst 10 ungdomsbostäder och 20 seniorbostäder.

Det finns också en brist på s.k. LSS-bostäder. Därför vill vi se ett ökat byggande av LSS-bostäder.

Vi vill göra det enklare att bygga och bygga till. Därför vill vi förenkla bygglovshanteringen och vi vill se ett försök med expressbygglov. I Värmdö finns expressbygglov och här kan man lämna in ansökan innan kl 9 och få besked innan arbetsdagens slut.

Bygg nytt, men se till att det nya passar ihop med de gamla. Nya hus måste anpassas så att form, färg och format harmoniserar med övrig bebyggelse.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.