Allt fler vill sätta upp solceller hemma på taket eller car-porten. Vi vill se en förenkling av regler, så att fler kan lägga solceller på taket hemma. Kommunen kan hjälpa till och stötta med information och råd om hur installation av solceller kan göras.

Elbilarna blir fler och det måste bli enklare att ladda elbilen. Därför vill vi att kommun erbjuder stöd och hjälp så att fler laddstolpar kan sätta upp.

Kommunen kan gå i bräschen för en omställning till mer miljövänliga transporter. Kommunens bilar ska tankas med miljöbränsle eller laddas med el.

Tullstorpsån är bra exempel på miljöprojekt. Vi vill se fler liknande projekt, men våtmarker som erbjuder goda förutsättningar för biologisk mångfald och samtidigt förhindrar utflöde av näringsämnen till Östersjön.

Hamnbolaget gör mycket för att minska hamnens negativa miljöpåverkan, men vi vill se ännu fler åtgärder. En omställning från diesel till el bidrar till minskat buller och minskade utsläpp. Trelleborgs hamn ska fortsätta att vara ledande inom klimat- och miljöarbete för Östersjöns hamnar.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.