I december fattade fullmäktige i Trelleborg beslut om en parkeringsstrategi. I Parkeringsstrategin står att läsa på sidan 22:

Inför parkeringsavgifter
Trelleborgs kommun ska införa parkeringsavgifter för bilparkering under dagtid i de mest centrala delarna av staden. Detta i syfte att skapa en ökad tillgänglighet för besökare till handel, restauranger och service i området. Med parkeringsavgifter får man en högre omsättning på  bilplatserna vilket skapar möjlighet för fler kunder att parkera på samma
antal parkeringsplatser jämfört med fri parkering. Beläggningen blir
också mer jämt fördelad. De centrala delarna av Trelleborg delas in i två
zoner, en blå inre zon som en röd yttre zon.

Förslaget innebär att avgiften 6 kr/h skulle införas i den blå zonen dagtid på vardagar samt lördagar, övrig tid fri parkering. Parkeringstiden för angörings- eller kantstensparkering begränsas samtidigt till 30 minuter för att öka omsättningen och tillgängligheten för besökarnas snabbare ärenden.

Liberalerna röstade emot denna parkeringsstrategi. Vi ser idag ingen skäl till att införa parkeringsavgifter på gatumark i centrala Trelleborg. Så stora är inte parkeringsproblemen.

Vi är också oroliga att parkeringsavgifter kan göra det svårare för handeln i centrum och att fler trelleborgare väljer att åka till olika externa köpcentra där parkering ofta erbjuds gratis.

Liberalerna föreslår istället att dagens system med tidsbegränsning och parkeringsskiva behålls. Vi tycker att systemet fungerar väl.

Trelleborg Parkeringsstrategi 2017-2025

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.