Trelleborg måste locka till sig fler företag som vill etablera sig i vår kommun. Vi vill se en utveckling av östra industriområdet, men då krävas goda anslutningsmöjligheter. Anslutning till järnväg finns redan idag och med en ringväg så leds trafiken ut på Europavägarna.

Det måste också bli enklare för nya företag att komma i kontakt med kommunen. En företagslots kan göra de enklare för nya och gamla företagare att ha kontakt med kommunen.

Vi har röstat för en ringväg runt Trelleborg. Trafiken ska ledas runt sta’n och inte igenom. Med en ringväg skapas snabba och säkra förbindelser, samtidigt som centrala Trelleborg avlastas. Centrala Trelleborg ska också avlastas från trafik till/från hamnen och därför säger vi JA till en östlig hamninfart.

När ringvägen byggs runt Trelleborg, så behöver den västra delen (Maglarp-Hedvägens förlängning-korsningen med väg 108) utvecklas. Dagens lösning kommer inte fungera och troligen behöver en ny väg dras norr om dagens västra industriområde.

Utan trafik till/från hamnen och utan genomfartstrafik genom sta’n finns alla förutsättningar att bygga ihop den framtida Sjöstaden med dagens centrala Trelleborg. Dagens Hamngata ändras från genomfartsled till stadsgata.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.