Vi tycker det är viktigt att lärarna fokusera på undervisning och pedagogik. Därför vill vi minska lärarnas administrativa börda och vi vill också anställa assistenter som kan avlasta lärarna.

Barngrupperna i förskolan behöver ses över. I många fall bör grupperna bli mindre. Det är viktigt att barngruppernas storlek tar utgångspunkt i barnens behov.

Vi vill återinföra rätten till skolskjuts till alla elever, oavsett om vilken skola de har valt. Vi ha en återgång till hur de var tidigare.

Skolan är Alstad är mycket viktig för Alstad och vi anser därför att skolan ska vara kvar. För en levande landsbygd krävs det att skolorna finns kvar.

Eleverna har rätt till en trygg och säker studiemiljö. Stor omsättning på lärare skapar oro och stimmiga klassrum är inte bra för studiero. Mobiltelefoner hör inte hemma i klassrummet, om inte läraren tycker det är okey.

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.