Vi tycker att dagens system med gratis parkering på gatumark och användning av P-skiva är bra sätt att reglera parkering i centrala Trelleborg. Vi säger nej till att införa betalparkering på gatumark i Trelleborg.

Datumparkering (växelvis P-förbud på jämn resp. udda gatusida) råder i hela Trelleborgs tätort. Systemet är gammalt, krångligt att förstå och tvingar folk att flytta bilar onödigtvis. Vi vill ta bort datumparkering och ersätta det med fri parkering.

Det finns få platser där man kan parkera längre tid i centrala Trelleborg. Vi vill därför att det byggs moderna P-hus som är upplysta och säkra i centrala Trelleborg. Det är rimligt att långtidsparkering i P-hus är avgiftsbelagd.

Många vill gå och cykla, men gång- och cykelbanorna måste underhållas. Vi vill se en satsning på underhåll av gång- och cykelbanor.

Kollektivtrafik i Trelleborgs kommun behöver stärkas. På vissa ställen behöver trafiken utvidgas (fler turer morgon, kväll och helg), på andra ställen behöver trafiken byggas ut (turer förlängas eller nya turer). Ansvaret för kollektivtrafiken ligger på Region Skånes kollektivtrafiknämnd (Skånetrafiken), men vi vill se att kommunen skjuter till medel för bättre kollektivtrafik. Exempel på utvidgad trafik är fler tidiga och sena turer på stadsbusslinje 10. Exempel på utbyggd trafik är busstrafik Beddinge-Skurup och busstrafik morgon och kväll Anderslöv-väg 101-Malmö.

För att fler äldre ska välja kollektivtrafik, så vill gärna se att man tittar över möjligheterna att göra de billigare för äldre att ta bussen eller tåget.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.