Liberalerna i Trelleborg säger ja till en folkomröstning om infart till hamnen.

För att säkerställa ett högt valdeltagande vill Liberalerna att folkomröstningen genomförs i samband med nästa ordinarie val.