Om Henrik

Uppdrag Roll
Union of The Baltic Cities ers
Arvodesberedningen led
Tillgänglighetskommittén led
Kommunstyrelsens arbetsutskott led
Hälso- och trygghetsrådet led
Krisledningsnämnden led
Hållbarhetsutskottet led
Näringslivsutskottet led
Gruppledare gl
Kommunstyrelsen led
Räddningstjänstutskottet ers
Tekniska nämndens arbetsutskott ers
Valberedning ers
Kommunförbundet Skåne (till förbundsmöte) ers
Tekniska nämnden ers
Kommunfullmäktige led

Följ Henrik:

Facebook